09.04.2020 / 14:45


Substancje chemiczne do korekty własności wody kotłowejJUDO JHL 2 Preparat chemiczny
wybierz


JHL 2, 25 l

Zakres dostawy

Gotowy do użycia środek chemiczny w postaci płynnej.
Roztwór mieszaniny fosforanów metali alkalicznych oraz nielotnych substancji wiążących tlen. Posiada atest do stosowania w przemyśle spożywczym.

Zastosowanie:
Do systemów centralnego ogrzewania z wodą gorącą o mocy grzewczej powyżej 100 kW (wg VDI 2035).

Nie stosować przy instalacji wykonanej z aluminium.

Działanie:
Alkalizuje wodę, wiąże tlen w wodzie zasilającej kocioł, stabilizuje twardość resztkową.

Stężenie aktywne:
Ok. 100 - 150 ml na 1 m³ pojemności systemu lub ­dopuszczanej wody.

Pomiary kontrolne:
Ok. 5 - 10 mg/l fosforanów (PO43-); Przestrzegać norm i wymagań producenta kotła. Ok. 5 - 10 mg/l nadmiarowe stężenie siarczynów; Przestrzegać norm i wymagań producenta kotła (Uwaga: do poboru próbki ­niezbędna chłodnica). Ok. 5 - 20 mg/l nadmiarowe stężenie siarczynów dla systemów z wodą gorącą; (wg VDI 2035; wymagana chłodnica do poboru prób).JHL 2, 25 l:
Nr katalogowy 8838152
JHL 2, 60 l:
Nr katalogowy 8838153


Zestaw analityczny: do oznaczania stężenia siarczynów
Nr katalogowy 8742134

Zestaw analityczny: do oznaczania stężenia fosforanów
Nr katalogowy 8742136


© JUDO Uzdatnianie Wody sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
dane firmy - Polityka prywatności - kontakt - Regulamin

powered by JUDO - Version 6.2.7.0