09.04.2020 / 14:47


Substancje chemiczne do korekty własności wody kotłowejJUDO JH 5 Preparat chemiczny
wybierz


JH 5, 10 kg

Zakres dostawy

Środek chemiczny w postaci proszku.
Mieszanina fosforanów metali alkalicznych.

Zastosowanie:
Najczęściej instalacje kotłowe powyżej 100 °C

Nie stosować przy instalacji wykonanej z aluminium.


Działanie:
Obniża alkaliczność i stabilizuje twardość resztkową.

Stężenie aktywne:
Ok. 100 - 200 ml na 1 m³ dopuszczanej wody.

Dawkowanie:
Jako 10 % roztwór przygotowany ze zmiękczonej wody.

Pomiary kontrolne:
Ok. 5 - 10 mg/l fosforanów (PO43-); Przestrzegać norm i wymagań producenta kotła.


JH 5, 10 kg:
Nr katalogowy 8838158
JH 5, 25 kg:
Nr katalogowy 8838159


Zestaw analityczny: do oznaczania stężenia fosforanów
Nr katalogowy 8742136


© JUDO Uzdatnianie Wody sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
dane firmy - Polityka prywatności - kontakt - Regulamin

powered by JUDO - Version 6.2.7.0