30.03.2020 / 12:26


Układy zmiękczania wodyJUDO CONTISOFT zmiękczacz JCS 5 - 20
wybierz

DIN-DVGW CertPZHCE geprüfte Sicherheit

JCS 10

Zakres dostawy

Z pojedynczymi modułami badanymi przez niemieckie stowarzyszenie do spraw gazu i wody (DIN-DVGW).

Praca bez zastojów.
Równoległa praca zapewnia równomierny przepływ przez wszystkie elementy urządzenia.

Zakres dostawy: urządzenie składa się z:
- podstawy ramowej (cynkowana stal) oraz rozdzielacza z tworzywa sztucznego (PP), (JCS 5 wraz z blokiem łączeniowym JQT), do włączenia osobno odcinających się modułów wymiennika (PN 10) wzmocnionego włóknem szklanym,
- złoża składającego się z wysokiej jakości monosferycznej żywicy jonowymiennej w jakości spożywczej Dla optymalnego rozprowadzenia wody oraz minimalizacji utraty ciśnienia oraz środka regenerującego wraz ze sterowaniem ilościowym, tysiąckrotnie sprawdzony,
- niezużywających się płytek ceramicznych- technologia zaprogramowana na wieloletnią żywotność,
- elektroniki sterowania diodą LED - sygnalizuje stany pracy oraz regeneracji, jak i manualnego uruchomienia regeneracji, regeneracji wymuszonej najpóźniej po 96 godzinach oraz dezynfekcji urządzenia poprzez wbudowane urządzenie dezynfekcyjne z platynowymi elektro­dami tytanowymi,
- oddzielnego pojemnika na roztwór soli oraz zasobnika wraz z ciągłym zaopatrywaniem w sól, wraz z wewnętrznym orurowaniem urządzenia, (dla domieszania pozostałej twardości wody zalecamy do modelu JCS 10 – 20 JUDO automatyczne urządzenie mieszające JAV 1Ľ").

Na życzenie możliwa jest dostawa także z bezpotencjałowym kontaktem do transmisji komunikatu o awarii (dodatkowa opłata).


JCS 5:

Nr katalogowy 8200340

JCS 7,5:
Nr katalogowy 8200362
JCS 10:
Nr katalogowy 8200341
JCS 15:
Nr katalogowy 8200342
JCS 20:
Nr katalogowy 8200343


JUDO automatyczne urządzenie mieszające JAV 1Ľ"
przepływ wody twardej 0,2 – 8 m3/h
Nr katalogowy 8735202


JUDO sygnalizacja awarii JSMP-JCS
Bezpotencjałowy kontakt do transmisji meldunku o zbiorowych awariach zmiękczacza typ JCS 5 – 20.
Nr katalogowy 8200345


Proszę szukaċ tutaj

Zakres dostawy
Prospekt
Instrukcja obsugi montażu

* Typ JCS-2P

© JUDO Uzdatnianie Wody sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
dane firmy - Polityka prywatności - kontakt - Regulamin

powered by JUDO - Version 6.2.7.0