02.04.2020 / 07:26


Usuwanie mułu z systemów zamkniętychJUDO FERROCLEAN oddzielacz mułu JFS DN 65 - 200
wybierz

TÜV SÜD geprüftCE geprüfte Sicherheit

JFS

Zakres dostawy

Do oddzielenia i wypłukania mułu magnetytowego (Fe3O4) oraz do hydrodynamicznie zoptymalizowanego oddzielania powietrza w zamkniętych systemach grzewczych i chłodzących wraz z anodą magnezową do wiązania tlenu.

Zastosowanie: 6 – 130 °C temperatury wody

Zakres dostawy: spawany pojemnik stalowy (PN 16) wraz z flanszą i stopkami (wspornikami), 1 komplet ­wydajnych magnesów, anoda magnezowa, szybki ­odpowietrznik (skuteczność odpowietrzania do max. 10 bar). W ramach wyposażenia dostępna jest izolacja!JFS DN 65:
Nr katalogowy 8055050

JFS DN 80:
Nr katalogowy 8055051
JFS DN 100:
Nr katalogowy 8055052
JFS DN 125:
Nr katalogowy 8055053
JFS DN 150:
Nr katalogowy 8055054
JFS DN 200:
Nr katalogowy 8055055


Uwaga:
w celu poprawnego czyszczenia przy własnym medium płukania wstecznego, wymagana jest przynajmniej jedna zastawka odcinająca w kierunku przepływu, zamontowana za oddzielaczem. W celu płukania wodą świeżą przez zintegrowane złącze wody nieuzdatnionej potrzebne są zastawki odcinające przed i za oddzielaczem, jak i oddzielacz rur przy dopływie wody świeżej. W tym celu zalecamy zastosowanie naszego urządzenia uzupełniającego wodę HEIFI-FÜL PLUS wraz ze zintegrowanym oddzielaczem rur BA o numerze zamówienia 8060080.
Ewentualnie należy przewidzieć obejście w celu umożliwienia pracy ciągłej.

Za dopłatą istnieje możliwość wykonania badania rentgenowskiego lub zakładowych sprawozdań z badań.


JUDO izolacja
modelu JFS DN 65

Nr katalogowy 8057501


JUDO izolacja
modelu JFS DN 80

Nr katalogowy 8057502

JUDO izolacja
modelu JFS DN 100

Nr katalogowy 8057503

JUDO izolacja
modelu JFS DN 125

Nr katalogowy 8057504

JUDO izolacja
modelu JFS DN 150

Nr katalogowy 8057505


JUDO izolacja
modelu JFS DN 200

Nr katalogowy 8057506


JUDO anoda magnezowa
Nr katalogowy 8430229


Proszę szukaċ tutaj

Zakres dostawy
Prospekt
Instrukcja obsugi montażu

* Jako podstawę wyliczenia przyjęto twardość całkowitą wody nieuzdatnionej. Parametr podany dla wydajności przy przewodliwości do 100 μS/cm.

© JUDO Uzdatnianie Wody sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
dane firmy - Polityka prywatności - kontakt - Regulamin

powered by JUDO - Version 6.2.7.0