29.05.2020 / 01:40


Müstakil ve apartman evleriHususi su besleme tesisleri
Sorun
Her vatandaşın işme suyu kalitesinde suya hakkı vardır. Fakat kuyu suyu bu talepleri artık yerine getirememektedir. İçme suyu yönetmeliği muhtemel teknik arızaları ve sağlıksal etkileri de dikkate almaktadır.Kuyu işleticisi içme suyu kalitesine uyulmasından sorumludur.

Taş oluşması
Sertlik vericilerin miktarlarının artırılması (Alkali toprakların toplamı) hat sistemlerinde, armatürlerde ve aletlerde inatçı kaplamalara ve kabuk bağlamalarına yol açabilmektedirler.

Aşınma
Eğer suda, her şeyden önce serbest saldırgan karbonik asit bulunuyorsa, o zaman bu madeni boru hatlarına ve armatürlere tesir edebilir. Kloridi ve sülfat miktarının fazla olmasıda aşınmayı teşvik eder veya betona zarar verir.

Bulandırıcı maddeler
Kuvvetli yağan yağışlardan sonra veya yüzey suları oranı bulunan kuyu sularında sevk edilen suda çoğunlukla yüksek miktarda yüzen madde oranı bulunmaktadır. Bu da bir taraftan, daha sonra bağlanmış olan enstalasyonların aniden işlem dışında kalacağı şekilde bir mekanik kir yüküne yol açabilir ve diğer taraftan da mevcut olan organik kirlenmelerden dolayı mikro biyolojik bir yük oluşturabilir.

Yüksek Nitrat değerleri
Kuyu suyundaki yüksek nitrat değerleri uygunsuz koşullar altında nitrid asidi tuzuna veya hatta nitrozaminlere dönüştürülebilirler. Nitratların küçük bebeklerde bir nevi ‚Mavi müptela’ya’ yol açabilecek olmasιnιn yanı sıra, nitrozaminler kanser oluşturucu olarak geçmektedirler.

Yüksek tuz miktarları
Tuz içeren su, sağlığı tehlikeye sokar. Ayrıca bu tür sularda şiddetli bir şekilde aşınmayı teşvik eden özellikler bulunmaktadır. Sulama suyu olarak kullanıldığında toprakların tuzunun artırılmasına yol açmaktadır ve bu surelte bitkilerin ölmesine sebep vermektedir. Özellikle sahil bölgelerinde veya adalarda tuz içeren kuyu suyunun hesaplanması gerekmektedir.

Mikroplaşma
Mikroplaşma tehlikesi, örn. hayvansal dışkıların çıkartıldığı yerleşim yerlerinde, ve şiddetli yağışlarda ve yüzey suyunun yeraltı suyuna karışması ile de mevcuttur. Özellikle coliform mikropları, örneğin Escherichia Coli, ağır mide-bağırsak bozukluğuna yol açabilirler.

JUDO sorun çözümleri ile inandırmaktadır
Hususi su hazırlamada optimal ve ekonomik yöntemlerin seçimi ile sorunlardan kaçınılmaktadır.Elde edilen su kalitesinin temeli içme suyu yönetmeliği veya müşterinin su ile ilgili özel talepleridir (Örneğin kullanım suyu).JUDO, su analizleri veya su deneyleri ve yerindeki koşullar ile bağlantılı olarak bilgisayar destekli tasarımlar ve ayrıntılı teklifler düzenlemektedir.Böylece kusursuz bir içme suyu veya kullanım suyu için teminat almış olursunuz.

Bir teklif mi istiyormusunuz?
Size ayrıntılı bir teklif sunabilmemiz için, daha başka bilgilere de ihtiyacımız var. Lütfen soru çizelgesini doldurunuz ve bize bir su deneyi gönderiniz. Elbetteki suyu sizin için ücretsiz olarak analiz etmekteyiz! Daha başka bilgileri soru çizelgesinde ayrıntılı olarak ıklanmış bir şekilde bulabilirsiniz.

ğ
Kuyu suyu (PDF, German)


Get Acrobat Reader

Unbehandeltes Brunnenwasser
İşlenmemiş kuyu suyu
Behandeltes Brunnenwasser
İşlenmiş kuyu suyu
Kalkproblematik an einer Rohrleitung
Kireçlenmiş boru
Korrosionsproblematik an einer Rohrleitung
Boru aşınması

Neden su hazırlaması?
Su, dünyadaki tüm canlılarιn temel yaşam kaynağιdιr. Fakat özellikle sınırlı olan içme suyuna büyük önem veriyoruz...
Pas, kahverengileşmiş su halinde ne yapmalı?
Su işletmesi, hijiyenik açιdan kusursuz bir içme suyu sağlamaktadιr. Fakat su işletmesinden gelirken yolda kaplamalar çözülmektedir ve bunlarda su hattına girmektedirler. Aynı şekilde kamusal boru şebekesindeki çalışmalardan dolayı içme suyunun kirlenmesinden kaçınılamaz. Bunun neticelerini de siz zaten biliyorsunuz, su kahverengileşiyor, kapatma ve ayar organlarında hasarlar, musluklar damlatıyor …
Link...
Kireç oluştuğunda ne yapmalı?
Modern ev idaresinde içme suyunun çoğunluğu vücut bakımı, banyo ve duş suyu, bulaşık ve çamaşır makineleri, su ve çeşitli temizlik işleri için kullanılmaktadır...
Link...
KIYMETLENDİRİLMİŞ SU – Yeni enerji ve yaşam gücünün kaynağı
Temiz, yaşam dolu bir kaynak suyunun tadını alabilmek çok hoş bir tasavvurdur. Bizim su hatlarındaki/ çeşmeden gelen içme suyumuz yasal bütün sınır değerleri yerine getirmektedir, fakat sevkiyattan dolayı – dal budak salmış, çoğunlukla da eski boru hatları sistemlerinden akımı – esas özelliklerinin çoğunu kaybetmiştir...
Link...