02.04.2020 / 09:07


Kimyasal maddelerGenel bilgilerNeden JUDO Kazan suyu havalandırması?:

İçme suyundaki karbonat sertliği, erimiş oksijen ve düşük pH-değer kazanda taş oluşmasına ve aşınmaya yol açmaktadır. Bu da gücün azalmas
ına ve kısmen kalorifer sisteminde yoğun hasarlara sebep vermektedir. Bundan dolayı oluşan masraflar düzgün bir kazan suyu hazırlaması için olan masraflarla herhangi bir şekilde orantılı değildir. Temiz suyun alet ile hazırlanmasının yanısıra kazan besleme suyunun havalandırılması da önemli rol oynamaktadır. Bunlar alkalileştirme (pH-değerin yükseltilmesi), oksijen birleştirme ve artık sertliğin düşürülmesi için kullanılmaktadır. Daha küçük sıcak sulu kalorifer tesislerinde, aşınma saldırısını başka türde durduran özel önleyicilerde kullanılmaktadır, örn. madeni yüzeylerde bir koruyucu filmin oluşturulması sayesinde.

Neden JUDO Klima ve soğutma suyu havalandırması?:

Kireç taşı oluşması, aşınma, mikroplaşma ve yosun tutma makinelerde, soğutma ve klima aletlerinde daima yoğun hasarlara sebep vermektedirler veya hijiyenik olmayan işletme koşullarına yol açmaktadırlar. Bu hasarları önlemek için JUDO, çoğunlukla ekonomik sebeplerden dolayı zorunlu olarak sonradan besleme suyunun alet ile hazırlamanın (Örn. Sertliğin giderilmesi veya tuzunun giderilmesi) ve tuzlama otomatiği üzerinden dolaşım tuzlamasının yanısıra özel ayarlanmış etki bileşkenleri ile değişik havalandırma maddeleri sunmaktadır. Çoğunlukla artık sertliğin dengelenmesi, aşınmayı önlemek ve dolaşım suyunda dağıtma hedeftir. Fakat açık soğutma sistemlerinde Biozid'ler ile mikrop giderme de düzenli aralıklarla sık sık gerekmektedir.


Neden su hazırlaması?
Su, dünyadaki tüm canlılarιn temel yaşam kaynağιdιr. Fakat özellikle sınırlı olan içme suyuna büyük önem veriyoruz...
Pas, kahverengileşmiş su halinde ne yapmalı?
Su işletmesi, hijiyenik açιdan kusursuz bir içme suyu sağlamaktadιr. Fakat su işletmesinden gelirken yolda kaplamalar çözülmektedir ve bunlarda su hattına girmektedirler. Aynı şekilde kamusal boru şebekesindeki çalışmalardan dolayı içme suyunun kirlenmesinden kaçınılamaz. Bunun neticelerini de siz zaten biliyorsunuz, su kahverengileşiyor, kapatma ve ayar organlarında hasarlar, musluklar damlatıyor …
Link...
Kireç oluştuğunda ne yapmalı?
Modern ev idaresinde içme suyunun çoğunluğu vücut bakımı, banyo ve duş suyu, bulaşık ve çamaşır makineleri, su ve çeşitli temizlik işleri için kullanılmaktadır...
Link...
KIYMETLENDİRİLMİŞ SU – Yeni enerji ve yaşam gücünün kaynağı
Temiz, yaşam dolu bir kaynak suyunun tadını alabilmek çok hoş bir tasavvurdur. Bizim su hatlarındaki/ çeşmeden gelen içme suyumuz yasal bütün sınır değerleri yerine getirmektedir, fakat sevkiyattan dolayı – dal budak salmış, çoğunlukla da eski boru hatları sistemlerinden akımı – esas özelliklerinin çoğunu kaybetmiştir...
Link...