30.03.2020 / 12:05


Yüzme havuzları & JakuzzilerKamusal yüzme havuzlarıKamusal yüzme havuzları için JUDO yüzme havuzu tekniği

Araştırmalar ve geliştirme sayesinde kamusal yüzme havuzlarında hijiyen açısından yüzme havuzu misafirleri için en yüksek güvence seviyesine ulaşılmıştır. Bu gelişmelerin sonucu DIN 19643. Bu, kamusal yüzme ve banyo havuzları ve ılıca havuzları ve jakuziler için geçerlidir.
Bu norm ilk defa 1984 yılında yayınlandıktan sonra yıllar sürecinde tekrar tekrar yenilenmiş ve bir norm serisine genişletilmiştir. Bu 1997 Nisan ayından beri aşağıdaki bölümleri içermektedir:

DIN 19643-1:
Genel talepler

DIN 19643-2:
Yöntem kombinasyonu: Adsorpsiyon, çökeltme, filtrasyon, klorlama

DIN 19643-3:

Yöntem kombinasyonu: Çökeltme, filtrasyon, ozonlama, sorpsiyon filtrasyon,
klorlama

DIN 19643-4:

Yöntem kombinasyonu: Çökeltme, ozonlama, çok katlı filtrasyon, klorlama

Kamusal yüzme havuzlarında denetleme yerel sağlık daireleri (Sağlık Dairesi doktorları) tarafından yapılmaktadır. Bu resmi dairenin görevi, DIN 19643'e göre talep edilen su kalitesine uyulup uyulmadığını denetlemektir. Tesis tekniğinin denetlenmesi de bu resmi daire tarafından yapılmaktadır. Eğer tesis tekniği günün tekniğine uygun değilse, yüzme havuzu tesisi 5 yıllık süre içinde teknik donanımlarını yenilemek zorundadır.
JUDO 65 yılı aşkın tecrübesi ile su hazırlama alanında güç seviyesinin oldukça yülselmesine katkıda bulunmuştur.
JUDO, özel yüzme havuzları ve jakuziler için JUDO Libelle programının yanısıra, her büyüklükte aksesuarlı JUDO Gigant filtre tesisleri kurmaktadır. Otelleri, müşterek ve yerel makumsal yüzme havuzları ve açık yüzme havuzları ve kamusal jakuziler için.

JUDO, DIN 19643'e göre iki yöntem kombinasyonu sunmaktadır:

Standard yöntem A
„Çökeltme – Filtrasyon – Klorlama" (k= 0,5 P/m³) DIN 19643'e göre Bölüm 2

yöntem B
Ayrıca bir ozonlama kademesi ile donatılmış (k= 0,6 P/m³), DIN 19643'e göre Bölüm 3 veya bölüm 4

JUDO Gigant Filtre tesisleri, uygulamada kendini kanıtlamış ve norma uygun maksimal 30 m/h filtrasyon hızı ile çok katlı filtre prensibine göre çalışmaktadır.
Bu yöntemin avantajları, masraflar (Filtre büyüklüğü, yer ihtiyacı, enerji), teknik (gerekli geri yıkama su miktarının kolay temini, geri yıkama suyundan tasarruf) ve fonksiyon kalitesidir.
Mükemmel birbirleri ile uyum içindeki filtre malzemeleri bölme filtrasyonunun (Basınç kaybının çok hızlı yükselişi engellenerek daha fazla kirli maddelerin redüksiyonu) avantajları ile üst yüzey filtrasyonunun (İkinci adımda ince kuvars kumu sudan kolloidal kirli maddeleri ayırmaktadır) avantajlarını kombine etmektedir.
Çok katlı filtrenin adsorptif özellikleri istenilmeyen klor katkı bileşiklerini (birleşen klor) azaltmaktadır ve böylece gerekli asgari mikropları giderme maddesinin yeterli olduğu mükemmel bir su kalitesi için zemini hazırlamaktadır.


Az güçlü JUDO Gigant filtre tesisleri normal durumlarda itinalı, elle düzleştirilmiş bir GFK filtresi ile donatılmıştır. Daha büyük JUDO Gigant filtre tesisleri GFK'den veya ST 37.2 çelikten imal edilmektedir, bunlar elektrik kaynağı ile birleştirilir, her taraftan kum püskürtülür , plastik ile kaplanır ve dış taraftan aspar boya ile kaplanır.
Kullanım amaçlarına göre veya doldurma suyunun analiz verilerine göre iç kaplama için kendini kanıtlamış özel suni reçineler veya lastik kaplamalar öngörülebilir.
Küçük filtre güçlerinde (40 m³/h'e kadar) çok yollu merkezi kumanda supapları kullanılır. Müşterinin isteğine göre elle veya otomatik çalıştırma için. Daha büyük JUDO Gigant filtreleri tek tek supaplar ile (Özel yüzme havuzu tekniği için geliştirilmiş ara yapı kapakları) donatılmaktadır. Kumanda sistemleri, elle veya otomatik ayarlama (Daha çok pnömatik kumandalı) için müşterinin isteğine göredir.

Filtre tekniğini tamamlamak için JUDO Gigant aksesuar programı:

» JUDO Dozaj pompası tesisleri (Çökeltmek, klorlamak ve pH değerini ayarlamak için), değişik teknik donatımlarda

» JUDO Elektrik kumanda merkezleri bütün filtre dolaşım fonksiyonlarını (Kapatmak, kumanda etmek) kavramaktadırlar)

» Havuzda mükemmel akış için JUDO havuza takma parçaları, plastikten, paslanmaz çelikten ve bronzdan

» Havuzlar için taşma kanallı platikten JUDO dengeleme kabları / depoları veya yapı tarafında betonlanan dengeleme depoları için aksesuar ( DIN 19643'e göre hesaplanmış)

» Atmosfer havasından ozon üretmek için JUDO Gigant-Ozon üreticisi; karıştırma donanımları ile (Enjeksiyon prensibine göre)

» JUDO Düşük klorlu asit dozaj tesisi (Klor gazı), elle ve otomatik kumandalı veya çalıştırma donanımlı

» JUDO Pool-Controller, Model Gigant (Dozaj tesislerinin, kayıtlamanın otomatik ölçümü ve kumandası için)

» Havuzun zeminini emerek temizlemek için JUDO zemin temizleyicisi, elle veya otomatik çalışan modeller olarak

» Su değerlerini elle kontrol etmek için JUDO Kontrol aletleri

» Çökeltmek, klorlamak ve pH değerlerini düzeltmek için JUDO kimyasal maddeleri

Tesislerin kurulması ve enstalasyonu ve bizim uygulama planlarımıza göre boruların montajı için müşterinin isteğine göre o yerdeki enstalasyon firmalarını öneririz.
İster eski tesislerin tadilatı, ister yeni tesislerin planlaması olsun, JUDO sizi memnuniyetle planlamada destekler, JUDO Proje danışmanınız ile ilişkiye geçiniz.


JUDO Gigant-Yüzme havuzu tekniği: Kamusal yüzme havuzlarında mükemmellik söz konusu ise.


Neden su hazırlaması?
Su, dünyadaki tüm canlılarιn temel yaşam kaynağιdιr. Fakat özellikle sınırlı olan içme suyuna büyük önem veriyoruz...
Pas, kahverengileşmiş su halinde ne yapmalı?
Su işletmesi, hijiyenik açιdan kusursuz bir içme suyu sağlamaktadιr. Fakat su işletmesinden gelirken yolda kaplamalar çözülmektedir ve bunlarda su hattına girmektedirler. Aynı şekilde kamusal boru şebekesindeki çalışmalardan dolayı içme suyunun kirlenmesinden kaçınılamaz. Bunun neticelerini de siz zaten biliyorsunuz, su kahverengileşiyor, kapatma ve ayar organlarında hasarlar, musluklar damlatıyor …
Link...
Kireç oluştuğunda ne yapmalı?
Modern ev idaresinde içme suyunun çoğunluğu vücut bakımı, banyo ve duş suyu, bulaşık ve çamaşır makineleri, su ve çeşitli temizlik işleri için kullanılmaktadır...
Link...
KIYMETLENDİRİLMİŞ SU – Yeni enerji ve yaşam gücünün kaynağı
Temiz, yaşam dolu bir kaynak suyunun tadını alabilmek çok hoş bir tasavvurdur. Bizim su hatlarındaki/ çeşmeden gelen içme suyumuz yasal bütün sınır değerleri yerine getirmektedir, fakat sevkiyattan dolayı – dal budak salmış, çoğunlukla da eski boru hatları sistemlerinden akımı – esas özelliklerinin çoğunu kaybetmiştir...
Link...