30.03.2020 / 10:57


HakkımızdaFelsefemiz


Bizim felsefemiz:
Su işlemesi/kültürü için teknik

Eski Mısır ve Çin kültürlerinde bile insanlar suyu teknik malzemeler ile iletmeye ve hazırlamaya, filtrelemeye ve inceltmeye başlamışlardır.
Günümüzde ise su hazırlaması çok gelişmiştir ve artık yaşamımızdan çıkartılması mümkün değildir. JUDO, bu teknolojinin 20. yüzyılda öncüsüdür.
Şirketimizdeki su hazırlamanın yüksek sanatı özel felsefe ile yürütülmektedir. Şirketimiz başarılı bir geçmişin ve yarının teknik ve toplumsal talepleri arasındaki ok yayını germektedir.

İçme suyuna berraklık/saflık yasasınca yükümlüdür
Sadece su işletmelerinin besleme hatlarına olan bağlantıları değil hatta binadaki güvenli ve hijiyenik sevkiyatta günlük suyumuzun kalitesini belirlemektedir. Su sistemlerinin temizliğinden, hijiyeninden ve güvenliğinden JUDO elemanları ve yöneticileri kendilerini sorumlu hissetmektedirler.
Eğer daimi iyi su için en mükemmel standartlara ulaşılmışsa; eğer arızasız ve korunmuş bir şekilde akabiliyorsa, her musluğa güvenli bir şekilde ulaşabiliyorsa ve aynı zamanda yüksek kalitesini koruyabiliyorsa, o zaman su kültürü oluşmaktadır.


Technik für Wasserkultur

İnsanların yaşadığı ve çalıştığı her yerde su külütürü aranmaktadır.Neden su hazırlaması?
Su, dünyadaki tüm canlılarιn temel yaşam kaynağιdιr. Fakat özellikle sınırlı olan içme suyuna büyük önem veriyoruz...
Pas, kahverengileşmiş su halinde ne yapmalı?
Su işletmesi, hijiyenik açιdan kusursuz bir içme suyu sağlamaktadιr. Fakat su işletmesinden gelirken yolda kaplamalar çözülmektedir ve bunlarda su hattına girmektedirler. Aynı şekilde kamusal boru şebekesindeki çalışmalardan dolayı içme suyunun kirlenmesinden kaçınılamaz. Bunun neticelerini de siz zaten biliyorsunuz, su kahverengileşiyor, kapatma ve ayar organlarında hasarlar, musluklar damlatıyor …
Link...
Kireç oluştuğunda ne yapmalı?
Modern ev idaresinde içme suyunun çoğunluğu vücut bakımı, banyo ve duş suyu, bulaşık ve çamaşır makineleri, su ve çeşitli temizlik işleri için kullanılmaktadır...
Link...
KIYMETLENDİRİLMİŞ SU – Yeni enerji ve yaşam gücünün kaynağı
Temiz, yaşam dolu bir kaynak suyunun tadını alabilmek çok hoş bir tasavvurdur. Bizim su hatlarındaki/ çeşmeden gelen içme suyumuz yasal bütün sınır değerleri yerine getirmektedir, fakat sevkiyattan dolayı – dal budak salmış, çoğunlukla da eski boru hatları sistemlerinden akımı – esas özelliklerinin çoğunu kaybetmiştir...
Link...